Usługi

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi firm pod względem:

  • Doradztwa w zakresie BHP
  • Przeglądzie stanowisk pracy pod względem wymogów BHP
  • Przedłożeniu wniosków w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
  • Ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Sporządzania dokumentacji powypadkowej
  • Prowadzeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami BHP


Przeprowadzamy szkolenia:

  • Wstępne – dla nowych pracowników
  • Okresowe (dla wszystkich grup zawodowych)

        Każdy rodzaj zagrożeń ma swoje cechy charakterystyczne, podlega odpowiednim regułom oraz powoduje określone konsekwencje. Każdy z nich ma także całą gamę symptomów pozwalających ujawnić zagrożenie z –większym lub mniejszym - wyprzedzeniem. Niezależnie od rodzaju zagrożenia, w celu wykrycia niezbędna jest wiedza o nim, jego cechach charakterystycznych oraz konsekwencjach występowania.